REKLAMACIJE

➤Reklamacije uvažavamo, te vršimo zamjene za nešto iz naše aktualne ponude.

➤Trošak povrata artikala snosi kupac.

➤Vraćeni artikli ne smiju biti oštećeni ili nošeni jer u suprotnom nismo u mogućnosti uvažiti reklamaciju.

Reklamirane artikle potrebno je vratiti u roku od 5 dana na adresu tvrtke JABITO ONLINE j.d.o.o., Primorska 10, 10000 Zagreb.