Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.jabitoonline.com. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

Web stranica www.jabitoonline.com u vlasništvu je trgovačkog društva JABITO ONLINE j.d.o.o.

Trgovačko društvo JABITO ONLINE j.d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.jabitoonline.com te Facebook stranice. Usluga se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem tržištu, informacijskih usluga te financijskih transakcija.

JABITO ONLINE j.d.o.o. je u svakom trenutku ovlašten mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.jabitoonline.com. Kupci su dužni prilikom narudžbe proizvoda pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću narudžbu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj narudžbi nakon izmjene. JABITO ONLINE j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Informacije o trgovačkom društvu:

JABITO ONLINE j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Primorska 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Email:  
jabito.online@gmail.com

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj Zg Tt-17/19670-4/
Račun u Raiffeisen banci d.d. u Zagrebu  IBAN:HR9124840081135034996

Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kn

Član uprave društva: O. Andrea
Matični broj: 081098435
OIB: 75374840232


Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i JABITO ONLINE j.d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine www.jabitoonline.com i on-line kupovinu.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u slučaju kupovine putem www.jabitoonline.com te Facebook stranice.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i JABITO ONLINE j.d.o.o. sklopljen je u trenutku kad JABITO ONLINE j.d.o.o. zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.


Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.

Za postupanje koje nije u skladu s ovim odredbama JABITO ONLINE j.d.o.o.ne snosi nikakvu odgovornost.

 

On-line kupovina

On-line kupovina je moguća uz prethodnu registraciju. Kupac je pri registraciji dužan dati točne i potpune osobne podatke, dok suprotno postupanje Kupca ovlašćuje JABITO ONLINE j.d.o.o. da Kupcu uskrati daljnje korištenje web stranice www.jabitoonline.com

Prijavljeni korisnici web stranice www.jabitoonline.com dobivaju vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). JABITO ONLINE j.d.o.o. savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti JABITO ONLINE j.d.o.o.

JABITO ONLINE j.d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

JABITO ONLINE j.d.o.o. će Kupcu najkasnije u trenutku isporuke robe predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u trajnom mediju, a putem elektroničke pošte.

Prodavatelj ne odgovara za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.jabitoonline.com. Internet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici.


Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost i izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”).
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Cijene ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.
JABITO ONLINE j.d.o.o. može odrediti određene popuste, bonove i bodove na kupovinu putem stranice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.
Uvjeti akcijske prodaje bit će opisani na stranicama.
JABITO ONLINE j.d.o.o. će periodično i prema svojoj odluci stavljati određene artikle na akcijsku prodaju.

Poštarina

Iznos poštarine iznosti 30kn po paketu,neovisno o težini paketa i broju artikala. Iznos poštarine za set kofera iznosti 70kn. Na tu cijenu ne plača se nikakva naknada.

Plaćanje

 JABITO ONLINE j.d.o.o. svojim Kupcima omogućava plaćanje prilikom preuzimanja paketa.

 


Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem usluge Hrvatske pošte na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje poštanske usluge. Za proizvode za koje postoji mogućnost brze dostave, ta je informacija istaknuta na stranici s ponudom proizvoda.

Isporuka se vrši u roku koji je naznačen uz svaki proizvod ( 2-3 radna dana). Informacija o roku dostave se nalazi na stranici svakog proizvoda te u ponudi za plaćanje koju Kupac zaprima elektroničkim putem.
JABITO ONLINE j.d.o.o. nema utjecaja na dostavu poštanskih službi ili na eventualno zadržavanje pošiljke na carini. Svi naručeni artikli stižu odvojeno.

Proizvod je ponekad moguće čekati do 7 radnih dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama. U takvim situacijama JABITO ONLINE j.d.o.o. obavijestit će kupca o mogućnosti prolongacije roka dostave.

Nakon obavljene narudžbe Kupac dobiva automatsku potvrdu elektronskom poštom da je artikl naručen.

Svaka zloupotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane JABITO ONLINE j.d.o.o. JABITO ONLINE j.d.o.o. nije odgovoran za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog, a odgovornost za isto u potpunosti snosi Kupac.


Jamstvo

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod.

Ukoliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, zatražiti zamjenu ili povrat proizvoda.


Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.


Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti JABITO ONLINE j.d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem izjave koju daje u pismenom obliku na e-mail adresu info@jabitoonline.com .

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da pošalje svoju izjavu na e-mail adresu info@jabitoonline.com.

Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
U slučaju jednostranog raskida ugovora, JABITO ONLINE j.d.o.o. se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je platio na temelju ugovora, umanjeno za iznos troškova dostave.

JABITO ONLINE j.d.o.o. je dužan izvršiti povrat plaćenoga nakon što mu Kupac vrati isporučenu robu na adresu:

JABITO ONLINE j.d.o.o.
Primorska 10
10000 Zagreb

U slučaju jednostranog raskida od strane Kupca, Kupac je dužan vratiti isporučeni proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio JABITO ONLINE j.d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju da roba nije vraćena u stanju u kojem je zaprimljena JABITO pridržava pravo umanjiti iznos povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda u iznosu do 100%.


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

  • predmet ugovora roba čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja JABITO ONLINE j.d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljeni dio, oštećenje u transportu..), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja- Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu trgovac postupa sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.


Autorska prava

Stranice polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranice i podložno je tužbi.


Zaštita osobnih podataka

JABITO ONLINE j.d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su isti nužni za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za on-line kupovinu.

JABITO ONLINE j.d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni za izvršenje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je JABITO ONLINE j.d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

JABITO ONLINE j.d.o.o. Kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih osobnih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi JABITO ONLINE j.d.o.o.

Svi djelatnici JABITO ONLINE j.d.o.o. poštuju načela zaštite osobnih podataka.

Obavijest o kolačićima (eng. COOKIES)


Internet stranica www.jabitoonline.com_koristi se kolačićima (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o narudžbama Kupaca. Kupac se prilikom pregleda web stranice www.jabitoonline.com slaže s korištenjem kolačića. 

POLITIKA KOLAČIĆA

Kako bismo osigurali pravilan rad naše stranice i unaprijedili pregledavanje njenih sadržaja na vaše računalo spremamo malu količinu kolačića (Cookies). Iznimno veliki broj svih web stranica koristi ove alate u skladu sa važećim propisima, prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka – GDPR, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonu o elektroničkim komunikacijama. Prije spremanja kolačića na vaše računalo dužni smo zatražiti vašu privolu. Ukoliko odaberete da ne želite pohranu kolačića na vaše računalo stranica se može i dalje pregledavati, ali neke njezine usluge Vam neće biti dostupne.

 Što je zadaća kolačića?

Zadaća kolačića kojem ste dopustili da se pohrani na vaše računalo je spremanje vaših postavki, postavki web stranice, vašeg preferiranog jezika ili adrese. Kada nakon nekog vremena opet posjetite istu stranicu internet preglednik kojim se koristite šalje informacije prilagođene vašim potrebama.

Ovisno o definiranoj zadaći kolačići spremaju širok spektar informacija koji između ostalih uključuju i osobne podatke. Međutim, isključivo vi odlučujete koje informacije će kolačići spremati. U postavkama vašeg internet preglednika možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti.

Onemogućavanjem kolačića možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na stranicama koje posjećujete.

 Vrste kolačića

Stalni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Stalni kolačići ostat će na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama te imaju svrhu pohraniti stalne podatke kao što su npr. korisničko ime i lozinka da se ne morate svaki puta iznova prijavljivati.

Privremeni kolačići nestaju s računala nakon što zatvorite internet preglednik. Uz njihovu pomoć se pohranjuju privremeni podaci kao što su podaci koje dajete kad ste u online kupnji.

Kolačići od prve strane mogu biti stalni ili privremeni, a pohranjuju podatke koje ćete ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta stranicama sa kojih su pohranjeni na vaše računalo.

Kolačići treće strane ili tzv. reklamni kolačići pohranjuju se na vaše računalo ako koristite reklame i oglase na stranici koju posjećujete a ona vas preusmjeri na treću stranu. Ovaj način služi za praćenje korištenja Interneta u marketinške svrhe.

Ova stranica koristi kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, u svrhu funkcioniranja stranice u kontekstu sigurnosti i u svrhu radnji koje posjetitelj stranice odabere samostalno (web forma za slanje poruka ili traženje usluga). Privremeni kolačići se brišu kada napustite internetski preglednik. Njihova jedina svrha je unaprijediti korisničko iskustvo za vrijeme posjete stranici. Stalni kolačići nemaju ograničenja i ostaju u vašem pregledniku dok ih ručno ne obrišete. Prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

 MJERENJE POSJEĆENOSTI

Naša stranica koristi servise za mjerenje posjećenosti Google Analytics. Ovako prikupljeni podaci ne mogu identificirati posjetitelja stranice, a svi se podaci koriste isključivo u statističke svrhe. Ukoliko želite zabraniti navedenim servisima spremanje kolačića to možete učiniti na sljedećem linku:

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise možete posjetiti sljedeće linkove:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Detaljni opisi kontrole kolačića za pojedine preglednike:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20 isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hr-HR/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/hr-hr/HT201265

Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.